Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Russisk :: Lektion 15 Numre: 1000 til 10.000

Ordforråd

ettusinde
тысяча
totusinde
два тысяча
tretusinde
три тысяча
firetusinde
четыре тысяча
femtusinde
пять тысяча
sekstusinde
шесть тысяча
syvtusinde
семь тысяча
ottetusinde
восемь тысяча
nitusinde
девять тысяча
titusinde
десять тысяча