Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Russisk :: Lektion 7 Begyndelse: Jeg er

Ordforråd

Jeg er
Я
Er
Есть
Og
И
Fordi
Потому что
Men
Но
Eller
Или
I
В
Uden
Без
Ved
В