Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Russisk :: Lektion 5 Begyndelse: pronominer/stedord

Ordforråd

Jeg
Я
Du
Ты
Han
Он
Hun
Она
Vi
Мы
De
Они
Mit/min
Мой
Dit/din
Ваш
Hans
Его
Hendes
Ее
Dette/denne
Это
Det/den
То
Disse (de her)
Эти
De der
Те