Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Japansk :: Lektion 104 Beskæftigelse: Surfe på internettet

Ordforråd

Hjemmeside
hoーmupeーji ホームページ
Upload
appu roーdo アップロード
Vælg
sentaku suru 選択する
Mappe
foruda フォルダ
Værktøjsbjælke
tsuーru baー ツールバー
Gå tilbage
modoru 戻る
Bogmærke
okiniiri お気に入り
Snabel-a (@)
attomaーku アットマーク(@)
Skråstreg (/)
surasshu スラッシュ(/)
Kolon (:)
koron コロン(:)