Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Japansk :: Lektion 15 Numre: 1000 til 10.000

Ordforråd

ettusinde
1000
totusinde
2000
tretusinde
3000
firetusinde
4000
femtusinde
5000
sekstusinde
6000
syvtusinde
7000
ottetusinde
8000
nitusinde
9000
titusinde
10000