Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz

Japansk :: Lektion 11 Numre: 11 til 20

Ordforråd

elleve
11
tolv
12
tretten
13
fjorten
14
femten
15
seksten
16
sytten
17
atten
18
nitten
19
tyve
20