Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Čínština :: Lekce 78 Jídlo: Koření

Slovní zásoba

Koření
tiáo wèi pĭn 调味品
Hořčice
jiè mo jiàng 芥末酱
Kečup
fān qié jiàng 番茄酱
Majonéza
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Olej
yóu 油
Ocet
cù 醋
Chce to více osolit
duō fàng diăn yán 多放点盐
Mouka
miàn fĕn 面粉
Med
fēng mì 蜂蜜
Džem
guŏ jiàng 果酱
Ovesné vločky
yàn mài 燕麦
Pšenice
xiăo mài 小麦