Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Italština :: Lekce 52 Ve městě: Kde je?

Slovní zásoba

Kde je autobusová zastávka?
Dove’è la fermata dell’autobus?
Jaký je další zastávka?
Qual è la prossima fermata?
Je to moje zastávka?
È questa la mia fermata?
Promiňte, musím se dostat odsud
Scusa, devo scendere qui
Kde je muzeum?
Dov’è il museo?
Veřejný telefon
Telefono pubblico
Máte telefonní seznam?
C’è l’elenco telefonico?
Prodáváte časopisy psané v angličtině
Vendi riviste in inglese?
V kolik hodin ten film začne?
A che ora comincia il film?
Dejte mi čtyři lístky
Vorrei quattro biglietti, per favore
Je ten film v angličtině?
Il film è in inglese?
Pražená kukuřice
Popcorn
Kde je lékárna?
Dov’è la farmacia?
Centrum
In centro