Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Italština :: Lekce 28 Čas: Schůzky

Slovní zásoba

Který den?
Che giorno?
Který měsíc?
Che mese?
Kdy?
Quando?
Kdy se koná vaše schůzka?
Quand’è il tuo appuntamento?
Potom
Dopo
Probuďte mne v 8
Svegliami alle otto
Můžeme si o tom promluvit zítra?
Possiamo parlarne domani?
Vždy
Sempre
Před
Prima
Brzy
Presto
Později
Più tardi
Mnohokrát
Molte volte
Nikdy
Mai
Nyní
Ora
Jednou
Una volta
Někdy
A volte
Brzy
Presto