Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Portugalština :: Lekce 95 Lékař: Rozhovor s lékařem

Slovní zásoba

Máte berle?
Você tem muletas?
Vymknutí
Entorse (o)
Máte zlomenou kost
Você quebrou um osso
Potřebuji lék proti bolesti
Eu preciso de remédio para dor
Nemám vysoký krevní tlak
Eu não tenho pressão alta
Jsem těhotná
Eu estou grávida
Mám vyrážku
Eu estou com uma erupção
Rána je infikována
O corte está infeccionado
Podívejte se na tutomodřinu
Olha este machucado
Chřipka
Gripe (a)
Jsem nastydlý(á)
Eu estou com um resfriado
Mám husí kůži
Eu estou com calafrios
Kde to bolí?
Onde está doendo?
Všude
Em todo lugar
Jak dlouho se takhle cítíte?
Há quanto tempo você está se sentindo assim?
Cítím se takhle 3 dny
Eu estou me sentindo assim há três dias
Užíváte nějaké léky?
Você está tomando algum remédio?
Ano, na srdce
Sim, para o coração