Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Francouzština :: Lekce 28 Čas: Schůzky

Slovní zásoba

Který den?
Quel jour?
Který měsíc?
Quel mois?
Kdy?
Quand?
Kdy se koná vaše schůzka?
Quand avez-vous rendez-vous?
Potom
Après
Probuďte mne v 8
Réveillez-moi à huit heures
Můžeme si o tom promluvit zítra?
Pouvons-nous en parler demain?
Vždy
Toujours
Před
Avant
Brzy
Tôt
Později
Plus tard
Mnohokrát
Souvent
Nikdy
Jamais
Nyní
Maintenant
Jednou
Une fois
Někdy
Parfois
Brzy
Bientôt