Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Francouzština :: Lekce 5 Začátek: Zájmena

Slovní zásoba

Je
Ty
Tu
Vy
Vous
On
Il
Ona
Elle
My
Nous
Vy
Vous
Oni
Ils
Můj
Mon
Tvůj
Ton
Jeho
Son
Její
Son
Tento
Ce
Tyto
Ces
Tamty
Ces