Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Francouzština :: Lekce 3 Začátek: Mluvte pomaleji

Slovní zásoba

Mluvte pomalu
Parlez lentement
Nerozumím
Je ne comprends pas
Rozumíte?
Vous comprenez?
Jistě
Oui, bien sûr
Opakujte, prosím,
Répétez, s’il vous plaît
Znovu
Encore
Slovo od slova
Mot à mot
Pomalu
Lentement
Jak tomu říkáte?
Comment dit-on?
Co to znamená?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Co jste říkal?
Qu’avez-vous dit?
Máte dotaz?
Avez-vous des questions?