Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Němčina :: Lekce 68 Restaurace: Placení

Slovní zásoba

Jíst
Essen
Pít
Trinken
Mohu mluvit s manažerem?
Kann ich mit dem Manager sprechen?
Co je to?
Was ist das?
Účet
Geldschein (der)
Spropitné
Trinkgeld (das)
Mohu platit kreditní kartou?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Kolik vám dlužím?
Was schulde ich Ihnen?
Účet, prosím
Die Rechnung bitte
Máte jinou kreditní kartu?
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
Potřebuji stvrzenku
Ich brauche eine Quittung
Kde je koupelna?
Wo ist die Toilette?
Východ
Ausgang (der)
Vchod
Eingang (der)
Děkuji za dobrou službu
Vielen Dank für die gute Bedienung