Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Nizozemština :: Lekce 18 Směry/Pokyny: Kde?

Slovní zásoba

V zadní části
Achter de
V přední části
Voor de
Vedle
Naast
První dveře vpravo
Eerste deur aan de rechter kant
Na čtvrté světelné odbočte
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Rozumíte mi?
Begrijp je me?
Sever
Noord
Západ
West
Jih
Zuid
Východ
Oost
Doprava
Naar rechts
Doleva
Naar links
Je tam výtah?
Is er een lift?
Kde jsou schody?
Waar is de trap?
V jakém směru?
In welke richting?
Druhé dveře vlevo
Tweede deur aan de linker kant
Na rohu zabočte doleva
Bij de hoek naar links