Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Nizozemština :: Lekce 14 Čísla: 100 až 1000

Slovní zásoba

100
Honderd
200
Tweehonderd
300
Driehonderd
400
Vierhonderd
500
Vijfhonderd
600
Zeshonderd
700
Zevenhonderd
800
Achthonderd
900
Negenhonderd
1000
Duizend