Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Ruština :: Lekce 108 Počítač: E-mailové termíny

Slovní zásoba

Kyberprostor
Киберпространство
E-mailová adresa
Адрес электронной почты
Adresář
Адресная книга
Příjemce
Получатель
Spam
Спам
Odpovědět všem
Ответить всем
Připojené soubory
Прикрепленные файлы
Připojit
Прикреплять
Záhlaví zprávy
Заголовки сообщений
Předmět
Тема