Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Ruština :: Lekce 104 Zaměstnanost: Surfování na internetu

Slovní zásoba

Domovská stránka
Домашняя страница
Nahrát
Загружать
Vybrat
Выбирать
Složka
Папка
Vrátit se
Вернуться
Záložka
Закладка
Na (@)
Собака (@)
Lomítko
Косая черта (/)
Dvojtečka (:)
Двоеточие (:)