Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech

Japonština :: Lekce 95 Lékař: Rozhovor s lékařem

Slovní zásoba

Máte berle?
anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
Vymknutí
nenza 捻挫
Máte zlomenou kost
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
Potřebuji lék proti bolesti
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
Nemám vysoký krevní tlak
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
Jsem těhotná
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
Mám vyrážku
hosshin ga ari masu 発疹があります
Rána je infikována
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
Podívejte se na tutomodřinu
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
Chřipka
infuruenza インフルエンザ
Jsem nastydlý(á)
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
Mám husí kůži
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
Kde to bolí?
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
Všude
subete no kasho desu すべての箇所です
Jak dlouho se takhle cítíte?
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
Cítím se takhle 3 dny
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
Užíváte nějaké léky?
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
Ano, na srdce
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です