Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 108 Equip: Email termes

Vocabulari

Ajust de línia
zì dòng huàn xíng 自动换行
Ciberespai
wăng luò kōng jiān 网络空间
Adreça de correu electrònic
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Llibreta d'adreces
tōng xùn lù 通讯录
Beneficiari
shōu jiàn rén 收件人
Spam
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Respondre a tots
huí fù quán bù 回复全部
Els arxius adjunts
fù jiàn 附件
Adjuntar
tiē fù shŭ 贴,附属
Subjecte
zhŭ tí 主题