Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 107 Equip: Parts

Vocabulari

Teclat
jiàn pán 键盘
Botó
àn niŭ 按钮
Ordinador portàtil
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Mòdem
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Botó del ratolí
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Catifa de Ratolí
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Ratolí
shŭ biāo 鼠标
Base de dades
shù jù kù 数据库
Portapapers
jiăn tiē băn 剪贴板