Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 106 Ocupació: L'entrada de dades

Vocabulari

Bold (text)
cū tĭ de 粗体的
Plantilla
mú băn 模板
Preferències
yōu xiān quán 优先权
Transferència d'arxius
wén jiàn chuán shū 文件传输
Accedir
dēng lù 登陆
Paraula clau
guān jiàn zì 关键字
Nom d'usuari
yòng hù míng 用户名
Contrasenya
mì mā 密码
La signatura digital
shù zì qiān míng 数字签名
Domini públic
gōng gòng yù 公共域
Ample de banda
dài kuān 带宽
Bandera
guăng gào 广告
Icona
tú biāo 图标
Preguntes més freqüents
cháng jiàn wèn dá 常见问答