Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
zhŭ yè 主页
Pujar
shàng chuán 上传
Triar
xuăn zé 选择
Carpeta
wén jiàn jiā 文件夹
Barra d'eines
gōng jù lán 工具栏
Tornar
hòu tuì 后退
Marcador
shū qiān 书签
Barra (/)
xié xiàn 斜线
Dos punts (:)
mào hào 冒号