Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 103 Ocupació: Utilització d'Internet

Vocabulari

Internet
hù lián wăng 互联网
Enllaç
liàn jiē 链接
Hiperenllaç
chāo liàn jiē 超链接
Proveïdor de serveis d'Internet
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Xarxa
wăng luò 网络
Lloc web
wăng zhàn 网站
Pàgina web
wăng yè 网页
Adreça de pàgina web (URL)
wăng zhĭ 网址
Lloc web segur
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Navegador
liú lăn qì 浏览器
Search Engine
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Servidor segur
ān quán fú wù qì 安全服务器