Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 99 De oficina: escriptori

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Xinxa
tú dīng 图钉
Llapis
qiān bĭ 铅笔
Llibre
shū 书
Paper
zhĭ 纸
Quadern
jì shì bĕn 记事本
Diapositives
huàn dēng piàn 幻灯片
Calendari
rì lì 日历
Cinta
jiāo dài 胶带
Necessito trobar un mapa
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图