Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 98 Oficina: Subministraments

Vocabulari

On són les tisores?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Maquineta
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Clip
qū bié zhēn 曲别针
Necessito una ploma
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
Bloc de notes
xiĕ zì bĕn 写字本
Regla
chĭ zi 尺子
Sobre
xìn fēng 信封
Segell
yóu piào 邮票
Cola
jiāo shuĭ 胶水
Goma d'esborrar
xiàng pí 橡皮