Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 97 Oficina: Equip

Vocabulari

Fax
chuán zhēn jī 传真机
Fotocopiadora
fù yìn jī 复印机
Telèfon
diàn huà 电话
Màquina d'escriure
dă zì jī 打字机
Projector
tóu yĭng yí 投影仪
Ordinador
jì suàn jī 计算机
Pantalla
píng mù 屏幕
La impressora funciona?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disc
guāng pán 光盘
Calculadora
jì suàn qì 计算器