Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 96 Doctor: Com obtenir ajuda

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
yī tiān chī liăng piān 一天吃两片
Està la infermera?
nĭ shì hù shi mā 你是护士吗?
El doctor està dins?
yī shēng zài mā 医生在吗?
És de debò?
hĕn yán zhòng mā 很严重吗?
No sé el que tinc
wŏ bù zhī dào wŏ yŏu shén me 我不知道我有什么
He perdut les meves ulleres
wŏ de yăn jìng diū le 我的眼镜丢了
Pot reemplaçar immediatament?
nĭ néng lì kè tì huàn tā men mā 你能立刻替换他们吗?
Necessito una recepta mèdica?
wŏ xū yào yī gè chŭ fāng mā 我需要一个处方吗?
Hi ha una farmàcia a prop?
zhè ge fù jìn yŏu yào fáng mā 这个附近有药房吗?
Necessito alguna cosa per al refredat
wŏ xū yào yī xiē zhì liáo găn mào de yào 我需要一些治疗感冒的药
Gràcies per la seva ajuda
găn xiè nĭ de bāng zhù 感谢你的帮助
Quant li dec?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?