Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 95 Doctor: Parlar amb el metge

Vocabulari

Té crosses?
nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
Esquinç
niŭ shāng 扭伤
Vostè va trencar un os
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
Necessito medicina per al dolor
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
Jo no tinc pressió arterial alta
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
Estic embarassada
wŏ huái yùn le 我怀孕了
Tinc una erupció
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
El tall està infectat
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
Mira aquest moretón
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
Grip
liú găn 流感
Tinc un refredat
wŏ găn mào le 我感冒了
Tinc calfreds
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
On li fa mal?
nă lĭ téng 哪里疼?
A tot arreu
quán shēn 全身
Quant temps has sentit així?
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
M'he sentit així durant 3 dies
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
Està prenent algun medicament?
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
Sí, perquè el meu cor
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药