Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 94 Metge: Lesió

Vocabulari

Té febre?
nĭ fā shāo le mā 你发烧了吗?
Sí, tinc una febre
shì de wŏ fā shāo le 是的,我发烧了
He tingut febre des d'ahir
wŏ cōng zuó tiān kāi shĭ fā shāo de 我从昨天开始发烧的
Podria vostè si us plau truqui a un metge?
qĭng nĭ jiào gè yī shēng hăo mā 请你叫个医生好吗?
Quan el metge ve?
yī shēng shén me shí hou lái 医生什么时候来?
Em fa mal el peu
wŏ jiăo téng 我脚疼
Vaig caure
wŏ shuāi dăo le 我摔倒了
Vaig tenir un accident
wŏ fā shēng le diăn yì wài 我发生了点意外
Crec que es va trencar
wŏ xiăng wŏ dă pò le tā 我想我打破了它
Repòs en llit
wò chuáng xiū xi 卧床休息
Calefacció pad
jiā rè diàn 加热垫
Borsa de gel
bīng dài 冰袋
Cal un repartiment
nĭ xū yào dá shí gāo 你需要打石膏