Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 93 Doctor: Sick

Vocabulari

He de veure un metge
wŏ xū yào kān yī shēng 我需要看医生
El doctor està a l'oficina?
yī shēng zài bàn gōng shì mā 医生在办公室吗?
No em sento bé
wŏ bù shū fu 我不舒服
Estic malalt
wŏ bìng le 我病了
Tinc un mal de panxa
wŏ wèi téng 我胃疼
Tinc un mal de cap
wŏ tóu téng 我头疼
Em fa mal el coll
wŏ săng zi téng 我嗓子疼
Sento nàusees
wŏ jué de ĕ xīn 我觉得恶心
Tinc una al · lèrgia
wŏ guò mĭn 我过敏
Tinc diarrea
wŏ lā dù zi 我拉肚子
Estic marejat
wŏ yŏu diăn yūn 我有点晕
Tinc una migranya
wŏ piān tóu tòng 我偏头痛