Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 89 Vacances: Els animals domèstics

Vocabulari

Animals
dòng wù 动物
Té vostè un gos?
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
Sóc al · lèrgic als gats
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
Tinc un ocell
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
Conill
tù zi 兔子
Gallina
mŭ jī 母鸡
Gall
gōng jī 公鸡
M'agraden els cavalls
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
Pollastre
xiăo jī 小鸡
Porc
zhū 猪