Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 88 Vacances: Les activitats bàsiques

Vocabulari

M'agrada jugar a les dames
wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
Vull jugar a les cartes
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
No m'agrada jugar als escacs
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
No cal anar al restaurant
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
M'agrada volar un estel
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
No m'agrada el muntanyisme
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
M'agrada anar en bicicleta
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
No vull jugar als videojocs
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
M'agrada ballar
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
M'agrada jugar
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
He de tornar a casa
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了