Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 85 Platja: Vull prendre el sol

Vocabulari

Vull practicar esquí aquàtic
wŏ xiăng qù huá shuĭ 我想去滑水
Vull prendre el sol
wŏ xiăng qù rì guāng yù 我想去日光浴
No vull anar a pescar
wŏ bù xiăng qù diào yú 我不想去钓鱼
No vull anar a nedar
wŏ bù xiăng qù yóu yŏng 我不想去游泳
Vull anar al parc
wŏ xiăng qù gōng yuán 我想去公园
Vull anar al llac
wŏ xiăng qù hú biān 我想去湖边
No vull anar a acampar
wŏ bù xiăng qù yĕ yíng 我不想去野营
No vull sortir a navegar
wŏ bù xiăng qù háng hăi 我不想去航海
Vull anar en pot
wŏ xiăng qù huá chuán 我想去划船
Vull esquiar
wŏ xiăng qù huá xuĕ 我想去滑雪
Vull viatjar
wŏ xiăng qù lǚ xíng 我想去旅行