Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 84 Platja: Compte amb la ressaca

Vocabulari

És la platja de sorra?
hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
Hi ha un socorrista?
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
En quin horari?
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
És segur per als nens?
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
És segur nedar aquí?
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
Es pot nedar aquí?
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
És l'aigua freda?
shuĭ liáng mā 水凉吗?
Podem bussejar aquí sense perill?
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
Hi ha una ressaca perillosa?
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
A quina hora és la marea alta?
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
A quina hora és la marea baixa?
jī diăn luò cháo 几点落潮?
Hi ha un corrent fort?
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
Com arribar a l'illa?
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
Hi ha un vaixell que pot portar allà?
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?