Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 82 Platja: Animals de mar

Vocabulari

Concha
hăi bèi ké 海贝壳
Seahorse
hăi mā 海马
Balena
jīng 鲸
Cranc
páng xiè 螃蟹
Dofí
hăi tún 海豚
Segellar
hăi bào 海豹
Estrella de mar
hăi xīng 海星
Peix
yú 鱼
Tauró
shā yú 鲨鱼
Piranya
shí rén yú 食人鱼
Medusa
hăi zhē 海蜇