Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 79 Dinar: Quantitats i contenidors

Vocabulari

Ampolla
píng zi 瓶子
Pot
guăng kŏu píng 广口瓶
Llauna
guàn tou 罐头
Caixa
hé zi 盒子
Sac
má dài 麻袋
Borsa
bāo 包
Una mica més
gèng duō yī diăn 更多一点
Més
gèng duō de 更多的
Una porció
yī bù fèn 一部分
Una mica més
yī diăn 一点
Massa
tài duō 太多