Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 71 Dinar: Verdures

Vocabulari

Verdures
shū cài 蔬菜
Albergínia
qié zi 茄子
Coco
yē zi 椰子
Carbassó
xiăo huáng guā 小黄瓜
Mango
máng guŏ 芒果
Albercoc
xìng 杏
Ceba
yáng cōng 洋葱
Caqui
shì zi 柿子
Espinacs
bō cài 菠菜
Amanida
shā lā 沙拉
Granada
shí liu 石榴
Ejotes
qīng dòu 青豆
Kiwi fruita
mí hóu táo 猕猴桃
Cogombre
huáng guā 黄瓜
Lychee
lì zhī 荔枝
Longan
guì yuán 桂圆
Pebre
hú jiāo 胡椒
M'agrada l'api
wŏ xĭ huan qín cài 我喜欢芹菜
No m'agrada l'all
wŏ bù xĭ huan dà suàn 我不喜欢大蒜
Rave
xiăo shuĭ luó bo 小水萝卜
Cabdell
yáng bái cài 洋白菜