Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 66 Restaurant: Preparacions alimentàries

Vocabulari

Com és aquesta preparat?
zhè ge yīng gāi zĕn yàng zhŭn bèi 这个应该怎样准备?
Enfornat
kăo de 烤的
A la graella
kăo de 烤的
Rostit
kăo de 烤的
Fregit
yóu zhá de 油炸的
Saltat
chăo de 炒的
Torrat
kăo de 烤的
Vapor
zhēng de 蒸的
Picat
qiē suì de 切碎的
Això es crema
zhè ge shāo jiāo le 这个烧焦了
Esmorzar
zăo cān 早餐
Dinar
wŭ cān 午餐
Sopar
wăn cān 晚餐
Entrepà
xiăo chī 小吃
Estic en una dieta
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
Jo sóc vegetarià
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
Jo no com carn
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
Sóc al · lèrgic als fruits secs
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏