Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 65 Restaurant: Com és el menjar?

Vocabulari

Això és brut
zhè ge shì zāng de 这个是脏的
Em pot donar una mica d'aigua més?
nĭ néng zài gĕi wŏ xiē shuĭ mā 你能再给我些水吗?
Estava deliciós
tài xiāng le 太香了
De millor qualitat
hăo pĭn zhì de 好品质的
És picant?
zhè ge shì là de mā 这个是辣的吗?
El peix fresc?
yú shì xīn xiān de mā 鱼是新鲜的吗?
Són dolços?
zhè xiē shì tián de mā 这些是甜的吗?
Agre
suān 酸
El menjar està freda
shí wù bù rè 食物不热
Fa fred
zhè ge liáng le 这个凉了