Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 53 A la ciutat: Al carrer

Vocabulari

Carrer
dà jiē 大街
Intersecció
shí zì lù kŏu 十字路口
Signe trànsit
jiāo tōng pái 交通牌
Cantonada
guăi jiăo 拐角
Streetlight
lù dēng 路灯
Semàfor
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Vianants
xíng rén 行人
Avinguda
lín yìn dào 林荫道
Pas de vianants
rén xíng héng dào 人行横道
Vorera
rén xíng dào 人行道
Banys
cè suŏ 厕所
Bany
xĭ shŏu jiān 洗手间