Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 51 Al voltant de la ciutat: Llocs

Vocabulari

A la ciutat
zài chéng shì nèi 在城市内
Capital
shŏu dū 首都
L'oficina de correus
yóu jú 邮局
Mercat
shì chăng 市场
Forn
miàn bāo fáng 面包房
Llibreria
shū diàn 书店
Farmàcia
yào diàn 药店
Parc
gōng yuán 公园
Restaurant
fàn diàn 饭店
Cinema
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Banc
yín háng 银行
Hospital
yī yuàn 医院
Església
jiào táng 教堂