Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 50 Hotel: expressions d'Emergència

Vocabulari

Cercar
kàn 看
Escoltar
tīng 听
Tenir cura
xiăo xīn 小心
Foc
huŏ 火
Fora d'aquí
zŏu kāi 走开
Ajudar
bāng zhù 帮助
Ajuda'ma
bāng zhù wŏ 帮助我
Prisa
kuài diăn 快点
Aturi
tíng zhĭ 停止
Policia
jĭng chá 警察
És una emergència
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况