Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 43 Viatges: On és el meu equipatge?

Vocabulari

Àrea de reclam d'equipatge
xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Cinta transportadora
chuán sòng dài 传送带
Equipatge compra
xíng li chē 行李车
Butlleta de reclam d'equipatge
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Pèrdua d'equipatge
xíng li yí shī 行李遗失
Perdut i trobat
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Porter
xíng li yuán 行李员
Elevador
diàn tī 电梯
Passamans
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Entrada
rù kŏu 入口
Sortida
chū kŏu 出口
Canvi de diners
huò bì duì huàn 货币兑换
Parada d'autobús
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Renda de cotxes
qì chē zū lìn 汽车租赁