Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 42 Viatge: Sortida i arribada

Vocabulari

Sortida
qĭ chéng 启程
Enlairament
fēi jī de qĭ fēi 飞机的起飞
Aterratge
zhuó lù 着陆
Pista
păo dào 跑道
Arribada
dào dá 到达
Edifici de la terminal
hòu jī lóu 候机楼
Secció per a no fumadors
wú yān qū 无烟区
Duana
hăi guān 海关
Duty free
miăn shuì 免税
Guàrdia de seguretat
băo ān rén yuán 保安人员
Detector de metalls
jīn shŭ tàn cè qì 金属探测器
Màquina de raigs X
X guāng jī X光机
Formulari d'identificació
zhèng míng wén jiàn 证明文件