Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
jiù de 旧的
Nou
xīn de 新的
Aspre
cū cāo de 粗糙的
Alise
guāng hua de 光滑的
Espessor
hòu de 厚的
Delgado
báo de 薄的
Fred (clima)
lĕng de 冷的
Hot (temps)
rè de 热的
Tots
suŏ yŏu 所有
Cap
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
Abans
zhī qián 之前
Després
zhī hòu 之后