Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 34 Oposats: Més / menys

Vocabulari

Més
jiào duō de 较多的
Menys
jiào shăo de 较少的
Corregir
zhèng què de 正确的
Incorrecte
bù zhèng què de 不正确的
Feliç
gāo xìng de 高兴的
Trist
jŭ sàng de 沮丧的
Netejar
gān jìng de 干净的
Brut
zāng de 脏的
Viu
huó zhe de 活着的
Mort
sĭ de 死的
Tarda
wăn 晚
D'hora
zăo 早