Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 33 Oposats: Lent / ràpid

Vocabulari

A poc a poc
màn de 慢的
Ràpid
kuài de 快的
Buit
kōng de 空的
Complet
măn de 满的
Bastant
piào liang de 漂亮的
Lleig
chŏu de 丑的
Ruidoso
chăo nào de 吵闹的
Tranquil
ān jìng de 安静的
Fort
qiáng zhuàng de 强壮的
Feble
shòu ruò de 瘦弱的
Veritat
zhēn xiàng 真相
Mentir
huăng yán 谎言
Dur
yìng de 硬的
Suau
ruăn de 软的