Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 30 Oposats: gran / petit

Vocabulari

Gran
dà de 大的
Petit
xiăo de 小的
Alt
gāo de 高的
Curt
ăi de 矮的
Jove
nián qīng de 年轻的
Vell
nián lăo de 年老的
Flac
shòu de 瘦的
Greix
pàng de 胖的
Fins
xiàng shàng 向上
A baix
xiàng xià 向下
Qüestió
wèn tí 问题
Respondre
jiĕ dá 解答