Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Xinès :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
jì mŭ 继母
Padrastre
jì fù 继父
Germanastra
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
Germanastre
yì fù xiōng dì 异父兄弟
Sogre
yuè fù 岳父
Sogra
yuè mŭ 岳母
Qui és ella?
tā shì shéi 她是谁?